Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice, vedená

pod č.j.: STAG/FF/2015/0000000869, jejímž adresátem je:
 
 
Richard König
Osvoboditelů 1237
74221 Kopřivnice
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne:     30.01.2015
Sejmuto dne:        16.02.2015
 
 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                        prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                                             rektor