Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice,
vedená pod č.j.: STAG/FEI/2015/0000000479, jejímž adresátem je:
 
Petr Koblížek
Severní 639
517 73  Opočno
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra,
Studentská 95,  532 10 Pardubice.
 
Vyvěšeno dne:  16.02.2015  
Sejmuto dne:     03.03.2015 
                                                                                                                                             
                                                                                        prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                                             rektor