Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice,
vedená pod č.j.: STAG/FES/2015/0000003729, jejímž adresátem je:
 
 
Libor Kadlčík
Náměstí 17. listopadu 496
294 71  Benátky nad Jizerou 1
 

 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra,
Studentská 95,  532 10 Pardubice.
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:   02.06.2015  
Sejmuto dne:     16.06.2015