Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice o žádosti studentky o přezkoumání rozhodnutí o poplatku za prodlouženou dobu studia
vedená pod č.j.: STAG/FF/2015/0000003195, jejímž adresátem je:
 
Marie Jílková
Oldříš – Babka 204
572 01  Polička
 
je uložena na rektorátě Univerzity Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
 
 
Vyvěšeno dne: 21.10.2015
Sejmuto dne:    05.11.2015
 
 
 
 
                                                                                       prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                           rektor Univerzity Pardubice