Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice, vedená

pod č.j.: STAG/FES/2015/0000000895, jejímž adresátem je:
 
 
Barbora Fučíková
Nová Ves nad Popelkou 173
512 71  Nová Ves nad Popelkou

 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne:     02.02.2015
Sejmuto dne:        17.02.2015
 
 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                        prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                                             rektor