OZNÁMENÍ
o místě uložení písemnosti
 
Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice
vedená pod č.j.: STAG/FCH/2015/0000002715, jejímž adresátem je:
 
Lucia Bakošová
Boloňská 604/K
109 00  Praha 111
 

 
je uložena v kanceláři Kartového centra, Univerzita Pardubice, Studentská 95,
532 10 Pardubice 2
 
Vyvěšeno dne: 17.07.2015
Sejmuto dne:    31.07.2015