Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
 
 
OZNÁMENÍ
o místě uložení písemnosti
 
Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice pod č. j. rvzs/0098/13, jejímž adresátem je:
 
Adéla Zezulová, Koněvova 83, 130 00 Praha a Nedvězí 24, 152 08 Slapy nad Vltavou,
 
je uložena na referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů, Studentská 95, 532 10 Pardubice.
 
 
Vyvěšeno dne: 9. 1. 2014
Sejmuto dne: