Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice, vedená
pod č.j.: STAG/FCH/2014/0000003182, jejímž adresátem je:
 
Barbora Zárubová
Sad míru 789
285 22  Zruč nad Sázavou 1
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra,
Studentská 95, 532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne:      01.09.2014
Sejmuto dne:         16.09.2014
 
                                                                                                                                             
                                                                                        prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                                             rektor