Oznamujeme, že písemnost Opravné rozhodnutí rektora, vedená pod č.j.: opis/0012/14, jejímž adresátem je:
 
Michal Valenta
Ve Lhotkách 1323
530 03  Pardubice 3
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra,
Studentská 95, 532 10  Pardubice.
 
 
Vyvěšeno dne: 25.8.2014
Sejmuto dne:      9.9.2014