OZNÁMENÍ
o místě uložení písemnosti
 
Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice pod č. j. rvzs/0009/14, jejímž adresátem je:
 
Lucie Václavská, Petrov nad Desnou 81, 788 14  Rapotín,
 
je uložena na referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů, Studentská 95, 532 10 Pardubice.
 
 
Vyvěšeno dne: 23. 1. 2014
Sejmuto dne: