Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice,
vedená pod č.j.: STAG/FCH/2014/0000003654, jejímž adresátem je:
 
Kateřina Tothová
Bukovany 158
357 55  Bukovany u Sokolova
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra,
Studentská 95,  532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne:      24.10.2014
Sejmuto dne:         11.11.2014
 
 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                        prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                                             rektor