Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice
vedená pod č.j.: STAG/DFJ/2014/000000240, jejímž adresátem je:
 
Jaroslav Smištík
Krátká 639
468 61  Desná v Jizer. horách
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 28.2.2014 
Sejmuto dne:    17.3.2014