Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice, vedená pod č.j.: STAG/FF /2014/0000001507, jejímž adresátem je:
 
Magdalena Slánská
Gorkého 2176
530 02  Pardubice
 

 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 17.4.2014
Sejmuto dne:      2.5.2014
 
 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                        prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                                             rektor