Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice, vedená pod č.j.: STAG/FEI/2014/0000000949, jejímž adresátem je:
 
Zdenek Šimáček
V Lípách 15
29001  Poděbrady
 

 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne:     08.08. 2014
Sejmuto dne:        25.08.2014
 
 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                        prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                                             rektor