o místě uložení písemnosti
 
Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice vedená
pod č.j.: STAG/FF/2014/0000000072, jejímž adresátem je:
 
 
Lucie Pechmanová
Severozápadní III/26
141 00  Praha 41
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 3.2.2014  
Sejmuto dne:
 
 
                                                                                               prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.                                                                                                            rektor