o místě uložení písemnosti
 
Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice
vedená pod č.j.: STAG/DFJ/2014/000000081, jejímž adresátem je:
 
 
Jan Minář
Havlíčkova 11
789 01  Zábřeh

 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 3.2.2014  
Sejmuto dne:
 
 
                                                                                               prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.                                                                                                            rektor