Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice, vedená

pod č.j.: STAG/FZS/2014/0000001404, jejímž adresátem je:
 
Eva Mertlíková
Zemědělská 368
549 41  Červený Kostelec
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra,
Studentská 95, 532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne:      19.09.2014
Sejmuto dne:         06.10.2014
 
 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                        prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                                             rektor