Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice,
vedená pod č.j.: STAG/DFJ/2014/0000002573, jejímž adresátem je:
 
Přemysl Loka
Tř. Míru 117/16
779 00  Olomouc 9
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 09.10.2014
Sejmuto dne:    27.10.2014
 
 
 
                                                                                      prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                                             rektor