Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora, vedená
pod č.j.: STAG/DFJ/2014/0000002509, jejímž adresátem je:
 
Michal Kolář
Mladých 180
533 53  Pardubice 19
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra,
Studentská 95, 532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 16.09.2014
Sejmuto dne:    02.10.2014