Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice vedená
pod č.j.: STAG/FES/2014/0000000097, jejímž adresátem je:
 
Lucie Horáčková
Mírová 1435
516 01  Rychnov nad Kněžnou
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne:  27.1.2014  
Sejmuto dne:  
 
                                                                                               prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.                                                                                                            rektor