Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice
vedená pod č.j.: STAG/DFJ/2014/000000239, jejímž adresátem je:
 
Lukáš Hoffmann
Cihelní 1655
735 06  Karviná 6
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 28.2.2014  
Sejmuto dne:    17.3.2014