Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice vedená
pod č.j.: STAG/FCH/2014/0000000182, jejímž adresátem je:
 
Lucie Hloušková
Sladkovského 823
530 02  Pardubice
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 28.2.2014  
Sejmuto dne:    17.3.2014