Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice, vedená
pod č.j.: STAG/FCH/2014/0000002927, jejímž adresátem je:
 
Lucie Hloušková
Sladkovského 823
530 02  Pardubice 2
 

 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra,
Studentská 95, 532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne:      20.08. 2014
Sejmuto dne:         04.09.2014
 
 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                        prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                                             rektor