Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice,

vedená pod č.j.: STAG/FCH/2014/0000003452, jejímž adresátem je:
 
Tereza Březinová
Rokytnice 93
751 04  Rokytnice u Přerova
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra,
Studentská 95, 532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne:      22.09.2014
Sejmuto dne:         01.10.2014
 
                                                                                                                                             
                                                                                        prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                                             rektor