OZNÁMENÍ o místě uložení písemnosti

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice
vedená pod č.j.: STAG/DFJ/2013/000001941, jejímž adresátem je:
 
Lukáš Žák
Malé Výkleky 12
533 16  Vápno u Přelouče
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95, 532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 15.7.2013  
Sejmuto dne:
 
                                                                                               prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.                                                                                                            rektor