OZNÁMENÍ o místě uložení písemnosti - Svobodová

 
Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice vedená
pod č.j.: STAG/FF/2013/0000002178, jejímž adresátem je:
 
 
Lenka Svobodová
Vrchlického 982
464 01  Frýdlant v Čechách
 
 

 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 6.6.2013  
Sejmuto dne: