OZNÁMENÍ o místě uložení písemnosti

OZNÁMENÍ
o místě uložení písemnosti
 
Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice vedená pod č.j.: STAG/FCH/2013/000001713, jejímž adresátem je:
 
Beata  Švidroňová
Za Vodou 216
542 26  Horní Maršov
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 9.7.2013  
Sejmuto dne:
 
                                                                prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.                                                                                                            rektor