Oznámení o místě uložení písemnosti - Michal Štěřík

Univerzita Pardubice
Studentská  95
532 10 Pardubice
 
1
 
OZNÁMENÍ
o místě uložení písemnosti
 
Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí Rektora Univerzity Pardubice o přezkoumání žádosti o vyměření poplatku za studium vedená pod č.j ovv/0087/10, jejímž adresátem je Michal Štěřík, Kraslická 652, 362 21 Nejdek
 
je uložena na oddělení pro vzdělávání a výzkum, rektorát, Studentská 95, Pardubice
 
Vyvěšeno dne: 9. 3. 2012
 
Sejmuto dne: 30. 3. 2012
 
 
                                                                                          Jitka Šťastná
                                                                         oddělení pro vzdělávání a výzkum
 
___________________________________________________________________________