OZNÁMENÍ
o místě uložení písemnosti
 
Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice vedená
pod č.j.: STAG/FES/2013/0000002445, jejímž adresátem je:
 
 
Lucie Součková
Choceňská 1590
535 01  Přelouč
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 3.4.2013  
Sejmuto dne:
                                                                    prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor