o místě uložení písemnosti
 
Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice vedená
pod č.j.: STAG/FCH/2013/000000271, jejímž adresátem je:
 
Adam Pařízek
Husova 103
251 67  Pyšely
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 13.3.2013  
Sejmuto dne:
 
 
                                                                                               prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor