Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice vedená
pod č.j.: STAG/FF/2013/0000002202, jejímž adresátem je:
 
Kateřina Koucká
Bulharská 925
530 03  Pardubice
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95, 532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 15.7.2013  
Sejmuto dne:
 
                                                                                               prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.                                                                                                            rektor