Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice vedená pod č.j.: STAG/DFJ/2013/000001851, jejímž adresátem je:
 
Michal Kolář
Bokova 92
53003 Pardubice 3
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95, 532 10   Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 22.7.2013  
Sejmuto dne:
 
 
                                                                                               prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.                                                                                                            rektor