OZNÁMENÍ o místě uložení písemnosti - Jitka Janů

Univerzita Pardubice
Studentská  95
532 10 Pardubice
 
1
 
OZNÁMENÍ
o místě uložení písemnosti
 
Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí Rektora Univerzity Pardubice o přezkoumání žádosti o vyměření poplatku za studium vedená pod č.j ovv/0070/11, jejímž adresátem je Jitka Janů, Labská Kotlina 1132, 500 02 Hradec Králové.
 
je uložena na oddělení pro vzdělávání a výzkum, rektorát, Studentská 95, Pardubice
 
Vyvěšeno dne: 3. 3. 2011
 
Sejmuto dne: 18. 3. 2011
 
 
                                                                                          Jitka Šťastná
                                                                         oddělení pro vzdělávání a výzkum
 
___________________________________________________________________________