OZNÁMENÍ o místě uložení písemnosti

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice vedená
pod č.j.: STAG/FES/2013/0000003211, jejímž adresátem je:
 
 
Jitka Janů
Družstevní 994
518 01  Dobruška
 
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95, 532 10  Pardubice.
 
 
Vyvěšeno dne:  8.8.2013  
Sejmuto dne:   23.8.2013
 
 
                                                                                prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.                                                                                                            rektor