Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice vedená
pod č.j.: STAG/FES/2013/0000001836, jejímž adresátem je:
 
 
Michaela Hakenová
Erno Košťála 978
530 12  Pardubice 12
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 29.3.2013  
Sejmuto dne:
 
 
                                                                                               prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.                                                                                                          rektor