OZNÁMENÍ o místě uložení písemnosti - Fuksová

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice vedená
pod č.j.: STAG/FCH/2013/000001843, jejímž adresátem je:
 
Lenka Fuksová
Prokopa Holého 600
580 01  Havlíčkův Brod
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 26.7.2013  
Sejmuto dne:
 
                                                                                               prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.                                                                                                            rektor