o místě uložení písemnosti
 
Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání vedená pod č. j. rvzs/0006/13, jejímž adresátem je:
 
Olga Igorevna Ermakova
Písečná 2990/3
415 01  Teplice
 
je uložena na referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů, rektorát Univerzity Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 8. února 2013
Sejmuto dne:
 
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor