Výběrové řízení na postdoktorskou pozici

Dopravní fakulta Jana Pernera

  • Výběrové řízení - výzkumný pracovník (postdok) - Dopravní plánování, ekonomika dopravy, operační výzkum se zaměřením na železniční dopravu, efektivnost nákladů v železniční dopravě, riziková analýza, matematická optimalizace, řízení prediktivních modelů do 13.3.2015
 

Rozhodnutí