Zprávy o průběhu přijímacích řízení

 

 
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Dopravní fakulta Jana Pernera 

zpráva 

Fakulta ekonomicko-správní

zpráva 

Fakulta informatiky a elektrotechniky

zpráva 

Fakulta filozofická

zpráva 

Fakulta chemicko-technologická

zpráva 

Fakulta restaurování

zpráva 

Fakulta zdravotnických studií

zpráva