Pravidla

Poslání a předmět soutěže

 

Posláním soutěže je iniciovat odborné a tvůrčí schopnosti studentů Univerzity Pardubice, zejména Fakulty ekonomicko-správní a využít je pro plánování a programování v oblasti rozvoje venkovských regionů a municipalit.

Předmětem soutěže jsou soutěžní příspěvky vypracované v podobě programy obnovy vesnic podle metodiky MMR ČR z roku 2014.

Výsledkem soutěže jsou oceněné nejlepší programy obnovy vesnice.

 

 

Pro koho je soutěž určena

 

Soutěž je určena pro studenty Univerzity Pardubice, kteří vytvoří 2-3 členné týmy pro zpracování soutěžního příspěvku. Student může být účasten pouze v jednom týmu.

Tým je zaevidován mezi soutěžní týmy po výběru obce, jejíž program obnovy bude zpracovávat.

 

 

Ocenění účastníků a vítězů

 

Každý z účastníků týmu, který odevzdá soutěžní příspěvek, jenž bude přijat k hodnocení, obdrží certifikát o účasti v soutěži.

Certifikát prokazuje nejen uplatnění odborných vědomostí a dovedností, ale i schopností pracovat v týmu, komunikačních schopností a odborné angažovanosti.

 

Soutěžní příspěvky bude hodnotit odborná porota složená ze zástupců aplikační i akademické sféry. Tato odborná porota na základě bodového hodnocení sestaví pořadí soutěžních příspěvků a tři nejlepší získají peněžní a věcné ceny.

Kromě výše uvedené hlavní kategorie mohou být vyhlášeny kategorie vedlejší, a to nejpozději do konce listopadu 2014.