Iniciační workshop - reportáž

Podívejte se na reportáž doc. Ivany Kraftové z iniciačního workshopu k soutěži konaného 9. dubna 2014.
 
Iniciační workshop
studentské soutěže O nejlepší program obnovy vesnice
9. duben 2014
 
 
Už od roku 1991 jsou v ČR vyhlašovány programy orientující se na obnovu a rozvoj venkova.
 
Od r. 2003 jeho finanční podporu zajišťují kraje, výjimkou není ani náš Pardubický kraj, který za tímto účelem zřídil i speciální poradní orgán.
 
 
Studenti vyčkávají s různými pocity, zatím jen pozorují připravující se přednášející.
 
Pan senátor mluví o svých zkušenostech, o smyslu a účelu programů i o jejich potřebě.
 
Je uměním vystihnout „střed loukoťového kola“, které umožní rozpohybovat okolo rozložené loukotě, a tak uvést do pohybu celý povoz.
 
….ano, i v metaforách hodných venkovského prostředí pan senátor hovořil…
 
 
 
 
 
Do problematiky uvádí přítomné Ing. Petr Šilar, senátor Parlamentu ČR
 
Předseda MAS Železnohorský region a dlouholetý starosta obce Svinčany pan Josef Blažek popisoval na výstižných příkladech dnešní život na vsi, jeho změny v poslední době.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovořil o úskalích práce uvolněného starosty, o tom,
že „štěstí přeje připraveným“, ale také o tom, že jde hlavně o to, aby se tu lidem dobře žilo.
 
 
Další dvě přednášející byly dámy, které tu představujeme v záplavě jarně probuzeného stromu, což ony nevidí, takže se nekochají a pilně se věnují prezentaci a diskuzi.
 
zleva:
 
paní Jaroslava Žáková, pracovnice odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje, Program obnovy venkova
 
a
 
paní Kateřina Korejtková, koordinátor aktivit MAS Železnohorský region, takto i duchovní matka celé soutěže.
 
Pak dostali studenti do rukou názorné příklady programů, vzor staré i nové metodiky, byl představen webový nástroj z dílny MMR pod zkratkou PRO.
POV se nám přejmenovává na PRO, místo obnovy vesnice budeme programovat rozvoj obce, ale podstata – to jádro loukoťového kola, které rozpohybuje život v obci tak, aby se tu žilo lépe – ta zůstává.
 
….takže teď už jen vybrat tu správnou obec a začít!
 
 
Přejeme chuť a elán do práce, skvělé nápady i dobrý pocit vytváření něčeho nového a užitečného.