Harmonogram

Harmonogram

Duben 2014

Vyhlášení soutěže

Iniciační workshop

Květen 2014

Seznámení s IS MMR

Tvorba týmů a evidence přihlášek

Červen 2014

Odborný seminář I

Červenec až září 2014

Konzultace s představiteli obce, získávání podkladů

Říjen 2014

Odborný seminář II

Listopad 2014 – leden 2015

Zpracování programu obnovy vesnice

Únor 2015

Představení programu obnovy vesnice představitelům obce

Hodnocení programu obnovy vesnice a práce týmu představiteli obce

Březen 2015

Hodnotící kolokvium, předání certifikátů

Vyhlášení vítězných programů obnovy vesnice

 

Harmonogram bude dále upřesňován.

 

Doprovodné akce

 

Iniciační workshop

Odborný seminář I

Odborný seminář II

Hodnotící kolokvium