O nás

V dubnu 2012 začal na Univerzitě Pardubice pracovat tým, jehož cílem je vybudovat Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice (CTTZ).

Na základě úspěšně připraveného a schváleného projektu v rámci operačního programu "Výzkum a vývoj pro inovace" se tak naše univerzita zapojila do moderních trendů spolupráce akademického prostředí s aplikační sférou v oblasti vědy a výzkumu.

Jsme přesvědčeni, že stejně dnes jako v minulosti bude platit, že poznání hýbe světem. Právě nové poznatky uplatněné v praktickém životě tvoří základ znalostní ekonomiky. Uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi je nedílnou součástí procesu univerzitního vzdělávání. Propojením akademické a aplikační sféry získávají mnohé obory širší rozměr, objevují se nové možnosti, výzvy i řešení.

Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice je můstkem zkracujícím cestu vědeckých poznatků do praxe a otevřenou branou zvoucí zástupce komerčních společností ke spolupráci s univerzitou.

Jsme připraveni vynaložit veškeré úsilí, abychom pomohli firmám, které chtějí využít vědeckého a výzkumného potenciálu univerzity ke zvýšení své konkurenceschopnosti, realizovat a usnadnit tyto záměry.

Cíle tohoto projektu:

  • zajistit přístup členům naší instituce k plné právní, finanční a komerční podpoře při licenčních jednáních, ochraně duševního vlastnictví, smluvních dohodách a při zakládání spin out firem
  • nastavit celý ekosystém podnikavého prostředí na univerzitě a v regionu, aktivně vyhledávat nové příležitosti spolupráce s průmyslem, budovat síť kontaktů a poskytovat podporu aplikované vědě a výzkumu
  • vytvořit jednoduché a průhledné principy sdílení finančních toků z technologického transferu mezi univerzitou, fakultou a výzkumníkem

Univerzita Pardubice má navíc konkrétní komparativní výhodu unikátnosti některých fakult a výzkumných oblastí v rámci České republiky a má proto šanci a ambice se v mnoha oborech stát centrem pro technologický transfer na celonárodní úrovni.

 

Založen univerzitní klub SpinUp

Na konci roku 2012 byl z iniciativy Centra transferu technologií založen univerzitní klub s názvem SpinUP. Jeho ambicí je sdružování a podpora lidí na Univerzitě Pardubice, kteří chtějí být aktivní v oblasti aplikované vědy, zajímají je inovace, spolupráce s průmyslem a obecně komercializace vědeckých poznatků a jejich uvedení do praxe. Více informací o klubu na spinup.upce.cz.

 

Základní informace o projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.05

Název operačního programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace vědy a výzkumu

Oblast podpory: 3.1. – Komercializace výsledků výzkumu organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/10.0217

Realizátor: Univerzita Pardubice

Doba realizace: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2015

Výše dotace: celkem 46 833 204 Kč; z toho z rozpočtu EU 39 808 223,40 Kč, ze státního rozpočtu ČR 7 024 980,60 Kč