Soutěž rektora Univerzity Pardubice o nejlepší podnikatelský záměr studentů Univerzity Pardubice BYZNYS TREFA

Rektor Univerzity Pardubice vyhlašuje soutěž pro studenty Univerzity Pardubice Byznys trefa – o nejlepší studentský podnikatelský záměr pro akademický rok 2013 - 2014.

Posláním soutěže je podpora podnikatelských aktivit studentů Univerzity Pardubice, rozšíření znalostí potřebných k úspěšnému podnikání a zprostředkování kontaktů mezi podnikavými studenty a investory.

Organizátorem soutěže je Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice a univerzitní klub SpinUp.

Aktuálně:

Registrace přihlášek do soutěže BYZNYS TREFA byla ukončena k 31.12. 2013. Do soutěže bylo celkem přihlášeno 23 podnikatelských záměrů. 8. ledna se sešla porota soutěže složená ze zástupců spolupracujících sponzorských firem, TAČR, Pardubického kraje, Krajské hospodářské komory Pardubice, CzechInvestu a Centra transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice. Každý příspěvek bude hodnocen minimálně třemi členy poroty, abychom zajistili maximální míru objektivity. Seznam deseti finalistů bude bez udání pořadí zveřejněn 31. ledna 2014 na webu soutěže a facebooku.