1.10.2013
Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014 vysokých škol České republiky

Letošní slavnostní zahájení
akademického roku 2013/2014 vysokých škol České republiky
se konalo

v pondělí dne 30. září 2013 od 10 hodin
v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice,
Studentská 519, univerzitní kampus, Pardubice – Polabiny.

Slavnostní akademický obřad
byl spojený s veřejným zasedáním Vědecké rady Univerzity Pardubice
a Vědeckých rad Fakulty chemicko-technologické a Fakulty filozofické,
při němž byl udělen titul „doctor honoris causa“ Univerzity Pardubice
dvěma významným osobnostem vědy.

Program slavnostního akademického obřadu:
Projev rektora Univerzity Pardubice
Projev předsedy České konference rektorů
Projev předsedy Rady vysokých škol
Projev předsedy Studentské komory Rady vysokých škol
Promoce - „doctor honoris causa“ Univerzity Pardubice

Dr. Jean-Luc Adam
Institut chemických věd – Centrum národního vědeckého výzkumu, Univerzita v Rennes 1, Francie

Prof. Dr. S. N. Bálagangádhara Ráo
Výzkumné centrum pro komparativní studia kultur, Univerzita v Gentu, Belgie

 

Laudatio Dr. Jean-Luc Adam.

Laudatio Prof. Dr. S. N. Bálagangádhara Ráo.

Pozvánka na akci v české a anglické verzi.

Tisková zpráva vydaná k této akci.

Fotogalerie z akce.

 Ing. Valerie Wágnerová, kancléřka - mluvčí Univerzity Pardubice
telefon 466 036 555, e-mail promotion@upce.cz