Moderovaná diskuze v německém jazyce LS 2016/17

Kalendář se vykresluje

Všechny akce

Jazykové centrum Univerzity Pardubice nabízí ve středu 7.06. veřejnosti a studentům UPa v rámci nového předmětu UPNMD náhradní termín diskuze "Energie und Politik" v rámci cyklu Moderovaných diskuzí v NJ. Obsahem celkem pěti 90minutových dialogických setkání, která se konají od 15. března do 10. května 2017, jsou společenskovědní témata týkající se aktuálních jevů současnosti a německo-jazyčných kultur v oblastech rodinných, politicko-společenských, mezinárodních a hospodářských.
Moderované diskuze probíhají v německém jazyce, přičemž minimální vstupní jazyková znalost účastníků začíná na úrovni  A2+ dle Společného evropského referenčního rámce.
 
Kde nás najdete? Budova DB, místnost DB 02 011, středisko JC UPa, viz mapa univerzitního kampusu.
 
Termíny v letním semestru v akademickém roce 2016/17: 15.03.; 29.03.; 19.04.; 26.04.; 10.05. 2017 vždy v 17 hodin.
 
Další informace na kontaktní adrese: Mgr. Šárka Zikešová, sarka.zikesova@upce.cz, tel.: 466 036 233
 
termín: 7.6.2017 17:00
místo konání:Budova DB, místnost DB 02 011, středisko JC UPa
pořadatel:JC
kontaktní osoba:Mgr. Šárka Zikešová
/akce.html?id=/jc/akce/2014/mod-disk-1.html /jc/akce/2014/mod-disk-1.html Budova DB, místnost DB 02 011, středisko JC UPa JC ostatni,JC Mgr. Šárka Zikešová