Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM

Kalendář se vykresluje

Všechny akce

Konference VĚDĚNÍ MLADÝM je přehlídkou odborných prací nadaných středoškoláků z celé ČR a jejím záměrem je vytvořit prostor pro sdílení poznatků žáků se zájmem o nejrůznější témata od fyziky, chemie, matematiky, elektroniky až po filozofii, psychologii, sociologii či esejistiku. Na této konferenci bude možné prezentovat výsledky vlastní práce, které budou podle témat rozděleny na čtyři části, z nichž každá bude mít svého garanta z řad univerzitních odborníků – akademických pracovníků. Příspěvky budou dále rozděleny na ústní a posterovou sekci. Z abstraktů všech příspěvků bude sestaven sborník. Žáci středních i základních škol včetně jejich učitelů se mohou zúčastnit také jako pozorovatelé.

Studentskou konferenci organizují pro středoškoláky nejen z našeho regionu sami studenti Univerzity Pardubice. Letos se uskuteční již pátý ročník. Fotky z toho loňského najdete ve fotogalerii nebo si přečtěte o loňském ročníku v univerzitním e-Zpravodaji.

termín: 8.11.2017
místo konání:Aula Arnošta z Pardubic
pořadatel:Univerzita Pardubice
kontaktní osoba:Ing. arch. Iva Svobodová
telefon:466 036 482
e-mail: iva.svobodova@upce.cz
/akce.html?id=/UPa/akce/rpvv/2017/popularizace/vedeni-mladym.html /UPa/akce/rpvv/2017/popularizace/vedeni-mladym.html Aula Arnošta z Pardubic Univerzita Pardubice konference,UPA Ing. arch. Iva Svobodová 466 036 482