Diskusní večer Kavárna Universitas

Kalendář se vykresluje

Všechny akce

Paleoichnologie - stopy po činnosti fosilních organismů na území ČR

Zkamenělé stopy jsou běžnou součástí usazených hornin různého stáří, prostředí vzniku a původu. Pokud jsou adekvátně popsány, často představují cenný materiál pro porozumění dějům, přírodnímu prostředí a chování organismů (především živočichů) v geologické historii Země. Dosavadní výzkum zkamenělých stop z území Čech a Moravy je rozptýlen v řadě dílčích odborných prací, shrnutí však chybí. Stěžejní částí přednášky proto bude chronologicky (tj. podle geologického stáří) uspořádaný výčet několika desítek zajímavých nálezů fosilních stop, původem od spodního kambria (asi před 530 miliony let) až po dobu geologicky současnou (stopy vzniklé před desítkami a stovkami let). Při výběru budeme brát v úvahu vědeckou i všeobecně poznávací hodnotu nálezů; jejich interpretace je mnohdy překvapivá i pro specialisty a často není kompletně známá. Nejednou nepomůže ani zoologický výzkum hlubokých moří s pomocí speciálních ponorek: tvůrci stop se mohou skrývat několik decimetrů pode dnem hlubokého moře a jsou tak téměř „nepolapitelní“ – a když je přece jen vylovíme ze dna pomocí drapáku, zničíme při tom jejich nory a zásobárny potravy a nevíme o mnoho více než před výzkumem. Zmíníme se také o historii poznání zkamenělých stop ve světě i v ČR.

Dosavadní výzkum zkamenělých stop z území Čech a Moravy je rozptýlen v řadě dílčích odborných prací, shrnutí však chybí. Stěžejní částí přednášky proto bude chronologicky (tj. podle geologického stáří) uspořádaný výčet několika desítek zajímavých nálezů fosilních stop, původem od spodního kambria (asi před 530 miliony let) až po dobu geologicky současnou (stopy vzniklé před desítkami a stovkami let).

 

RNDr. Radek Mikuláš, CSc. & DSc. vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Geologickém ústavu AV ČR se zabývá studiem biogenního přepracování hornin, paleobiologií a geomorfologií. K jeho zájmům dále patří spontánně se vyvíjející živá příroda v městském prostředí, nedávné a současné změny české přírody a krajiny a problematika přírodního ledu.

Kavárna Universitas se otevře v úterý 23. května 2017 v 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29. Vstup je volný.
 

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

Pozvánka

Abstrakt

Kavárna Universitas je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

termín: 23.5.2017 18:00
místo konání:Klub 29, Pardubice
pořadatel:Studenti Univerzity Pardubice
kontaktní osoba:Ing. Patrik Čermák
e-mail: patrik.cermak@student.upce.cz
/akce.html?id=/UPa/akce/rpvv/2017/popularizace/ku-kveten17.html /UPa/akce/rpvv/2017/popularizace/ku-kveten17.html Klub 29, Pardubice Studenti Univerzity Pardubice přednáška,UPA Ing. Patrik Čermák