Vědecko-technický jarmark

Kalendář se vykresluje

Všechny akce

Zájemci bez rozdílu věku se mohou ve čtvrtek 8. června vydat po stopách vědy a techniky, ponořit se do tajů vědeckých principů i každodenních věcí, které nás obklopují. Univerzita Pardubice a její partneři totiž na Pernštýnském náměstí v rámci jarní části městských slavností Pardubic pořádají VĚDECKO-TECHNICKÝ JARMARK.

PROGRAM PLNÝ ZÁBAVY A POUČENÍ od 9 do 17 hodin v samém centru města, kde vyroste stanové městečko s demonstračními stanovišti:

UNIVERZITA PARDUBICE 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

 • Laserová prolézačka
 • Virtuální realita aneb přeneste se do jiné dimenze
 • Železniční zabezpečovací systém

FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

 • Biologie člověka

  • Znáte se dobře? Aneb prohlédněte si člověka až „na kost“
  • Zábavné puzzle nejen nukleových kyselin
  • Královský rodokmen, který „vládl“ celé Evropě
 • Mikrobiologie

  • Módní přehlídka bakterií a plísní
  • Kde bydlí nebezpečné bakterie v naší domácnosti?
  • Které bakterie může a nesmí obsahovat pitná voda?
 • Organická chemie

  • Měříme pH nápojů
  • Kouzlíme s chemickými barvami
  • Hledáme otisky prstů
  • Zapalujeme písmena
  • Poznáváme látky smysly
  • Vypustíme ducha z lahve
  • Seřídíme modré hodiny
  • Dovádíme se sodíkem​
 • Anorganická chemie

  • Polovodiče aneb dvě strany jedné mince „Energie“ – „Ukládání informací“
 • Fyzikální chemie​

  • Demonstrační spirometr
  • Výroba elektrické energie
  • Tančící kapalina
  • Infračervené paparsky v akci
  • Vyfoukaný obrázek
  • Dotknete se blesku?​​​​​
 • ​​Přírodní textilní vlákna a jejich poznávání pod mikroskopem
 • Hrátky s barevností a optické klamy

FAKULTA RESTAUROVÁNÍ

 • Vyrobte si svůj ozdobný ruční papír
 • Vytiskněte si své jméno technikou dřevořezu

FAKULTA FILOZOFICKÁ

 • Stolní hry pro nevidomé se zvukovým výstupem, s rozlišením pomocí jemné motoriky a prostorové orientace
 • Braillovo písmo a další

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

 • Hrátky s roboty nikdy nekončí aneb Máme vždy nové modely
 • Matematické zajímavosti – matematika je zajímavá a zábavná. Nevěříte? Pojďte si vyzkoušet

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

 • Z čeho se skládá lidská kostra? 
 • Co vidíme na rentgenovém snímku?

5 pardubických středních škol

 • STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA PARDUBICE
  • Jak pomoci starým a nevidomým
  • Prevence zubního kazu
  • Správná životospráva
 • STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ PARDUBICE
  • Chemie kolem nás aneb život je chemie
  • Chemie hrou – zkus pokus!
  • Forenzní expertíza, daktyloskopie, trasologie, pokročilá detekce látek
  • Výstava zbraní a střeliva
 • STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A VOŠ PARDUBICE
  • Elektrotechnické hrátky
 • STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POTRAVINÁŘSTVÍ A SLUŽEB PARDUBICE
  • Číhající nebezpečí v potravinách
  • exkurze do CVIČNÉHO MLÝNA – rezervace nutná
 • GYMNÁZIUM DAŠICKÁ PARDUBICE
  • Viděli jste již radioaktivitu? Digitální částicová kamera MX-10 je unikátní vzdělávací pomůckou pro demonstraci ionizujícího záření a analýzu radioaktivních zdrojů. Jde o detektor, který může sloužit jako radiační kamera s výstupem na monitor notebooku. V ukázce můžete vidět radioaktivitu uranového skla a draselného hnojiva. Dolet ve vzduchu a pohlcení částic alfa, princip vzniku rentgenového snímku, měření rozpadových produktů radonu obsažených ve vzduchu nebo měření kosmického záření v letadle.

Pardubické instituce a společnosti

HVĚZDÁRNA BARONA ARTURA KRAUSE

 • Podívejme se na zoubek naší nejbližší hvězdě – Slunci. Prostřednictvím expedičního dalekohledu budeme pozorovat Slunce ve viditelné oblasti spektra a v zářivé fotosféře si ukážeme nejznatelnější projev sluneční činnosti  sluneční skvrny. Dalekohled opatřený energetickým a H-alfa blokačním filtrem umožní spatřit zářivě rudou chromosféru a pozorovat tak Slunce v celé jeho dynamické kráse. Ukáže, co je to spektrum a jak snadno z domova lze spektrum různých světelných zdrojů zkoumat.
 • V případě nepřízně počasí nabídneme přímý přenos dynamických dějů sluneční činnosti. Model těles Sluneční soustavy v měřítku 1:3,5 miliardě.

TECHNIKA POMÁHÁ HANDICAPOVANÝM – Petr Kupka a KURY spol. s r. o.

 • Ukázka vozíků pro sportovce-vozíčkáře, vozíky na koupání a další

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

 • Ukázky hasičské techniky

MĚSTSKÁ POLICIE PARDUBICE

 • Prezentace práce městské policie
 • Prevence v oblasti dopravní výchovy
 • Prevence v oblasti kriminality
 • Jízdní policie – ukázky práce s koňmi

ISOLIT BRAVO

 • Jak vlastně fungují domácí přístroje? Sestavíme si planetovou převodovku, zkusíme přenos síly elektromotoru přes převodovku na hnací kolo nebo vlastní rozpohybování.

KIEKERT-CZ, s.r.o​.

 • Není zámek jako zámek. Ukázka funkce a typů zámků do aut

SANAPLASMA, s.r.o.

 • Měření BMI
 • malinovka zdarma

RETIA, a.s.

KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY MĚSTEM PARDUBICE

 • Historie vtištěná do městských domů – provází PhDr. Zdeňka Paukrtová

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI – ZUŠ Havlíčkova a ZŠ Studánka

 • Děti dětem aneb Bodypainting

MEGABUBLINY

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ NA HLAVNÍM PÓDIU

 • KATEDRA TĚLOVÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY PARDUBICE
  • Pohybová skladba Univerzity Pardubice
  • Vystupují: Nikola Friedrischková, Anna Honková, Kristýna Betlachová, Kateřina Müllerová, Natálie Dostálová, Karolína Celbová, Kristýna Lengálová, Eliška Krčálová, Radim Kment, Marek Žinčák
  • Choreografie: společné dílo všech
 • DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE

DALŠÍ PROGRAM MIMO PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ (rezervace nutná)

VÝCHODOČESKÉ MUZEUM V PARDUBICÍCH A ZÁMEK PARDUBICE

 • prohlídky expozic muzea a aktuálních výstav „TÁHNI, ALE VRAŤ SE...“ a „TAK JSME ŽILI VE 20. STOLETÍ“ (na výstavy je třeba si rezervovat vstup)

ZVĚTŠENO

 • výstava velkoformátových vědeckých fotografií Univerzity Pardubice na zámeckých valech

VÝCHODOČESKÁ GALERIE V PARDUBICÍCH – rezervace nutná

 • výstava fotografií Luďka Vojtěchovského: Černobílé světy
  • Kdopak by se barev bál? Jak pracovat s barvou? Jak míchat jednotlivé odstíny? Co nám o sobě barvy říkají? Jak s barvou pracovat a jak na nás barvy působí? To vše se děti dozvědí pomocí několika výtvarných her. Program se odehrává ve stálé expozici krajinomalby Svítání v sadu, kde se děti setkají s díly: A. Chittussiho, J. Mařáka, O. Lebedy, F. Kavána, A. Slavíčka, V. Radimského, A. Procházky, J. Průchy, V. Špály a dalších autorů. Vhodné pro: MŠ, 1. až 3. třídu ZŠ
  • Kouzlo krajiny Co vedlo k malbě realistické krajiny? Jak se její vyobrazení proměnilo během let? Jakou roli hrálo při malbě světlo? Jakým způsobem se měnily barvy a struktury? Na všechny tyto otázky nám pomohou odpovědět výtvarné hry. Program se odehrává ve stálé expozici krajinomalby Svítání v sadu, kde se děti setkají s díly: A. Chittussiho, J. Mařáka, O. Lebedy, F. Kavána, A. Slavíčka, V. Radimského, A. Procházky, J. Průchy, V. Špály a dalších autorů. Vhodné pro: MŠ, 1. stupeň ZŠ

  • Stavba obrazu Proč má obraz plány? A jak zaujmout diváka pomocí kompozice? O tom si budeme povídat u obrazů A. Slavíčka, J. Mařáka, A. Chittussiho, V. Špály, J. Zrzavého, J. Lady a dalších českých malířů na výstavě Svítání v sadu. Žáci se dovědí, co je to zlatý řez, jak funguje perspektiva v obraze, popředí a pozadí, co je figurální stafáž nebo veduty a sami si vyzkouší uplatnit tyto poznatky při tvorbě obrazu. Vhodné pro: ZŠ a SŠ

EKOCENTRUM PALETA

 • Programy pro školy od 9 do 15 hodin. REZERVACE NUTNÁ (program trvá 1,5 hodiny)
  • Mikrosvět
  • Papír
  • Jak vylepšit dům
  • Ekologická stopa

VĚDA NÁS BAVÍ

 • Lidské tělo
  • Umíme si složit lidské orgány v těle?
  • Zkusme si filtrovat močovinu
  • Ukažme si, jak se krev rozvádí přes jednotlivé části lidského srdce

VSTUP ZDARMA. Na některé části programu je třeba rezervovat si místa.

Atmosféru loňského jarmarku můžete nasát ve fotogalerii nebo prostřednictvím článku v univerzitním e-Zpravodaji.

termín: 8.6.2017
místo konání:Pernštýnské náměstí
pořadatel:Univerzita Pardubice
kontaktní osoba:Ing. arch. Iva Svobodová
telefon:466 036 482
e-mail: iva.svobodova@upce.cz
/akce.html?id=/UPa/akce/rpvv/2017/popularizace/jarmark.html /UPa/akce/rpvv/2017/popularizace/jarmark.html Pernštýnské náměstí Univerzita Pardubice ostatni,UPA,DFJP,/DFJP/AKCE/2017/ Ing. arch. Iva Svobodová 466 036 482