Oznámení o zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice

Kalendář se vykresluje

Všechny akce

OZNÁMENÍ

o konání

1. zasedání Akademického senátu

Univerzity Pardubice

v úterý 17. ledna 2017 od 14:00 hodin

v kongresovém sále budovy rektorátu (4. NP)

 

Program zasedání:

  1. Zahájení, jmenování skrutátorů.
  2. Schválení programu zasedání.
  3. Vyhlášení výsledků voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice.
  4. Volba předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice.
  5. Volba předsedy Akademického senátu Univerzity Pardubice.
  6. Ustavení Ekonomické a Legislativní komise Akademického senátu Univerzity Pardubice.
  7. Žádost o předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů Vědecké rady Univerzity

 Pardubice.

  1. Návrh na přistoupení Univerzity Pardubice jako člena zájmového sdružení právnických  

 osob NANOPROGRESS.

  1. Různé.

 

                                                                                prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D., v. r.

                                                                         odstupující předsedkyně AS UPa

Pardubice 3. ledna 2017

 

                                        

termín: 17.1.2017 14:00
místo konání:kongresový sál budovy rektorátu (4. NP)
pořadatel:Univerzita Pardubice
kontaktní osoba:Ing. Libuše Cermanová
/akce.html?id=/UPa/akce/rpvv/2017/ozn-as-upa.html /UPa/akce/rpvv/2017/ozn-as-upa.html kongresový sál budovy rektorátu (4. NP) Univerzita Pardubice zasedání,UPA Ing. Libuše Cermanová